Välkommen

Färsna Naturcentrum och Norrtälje Naturvårdsstiftelse bytte 2017 namn till det gemensamma namnet Norrtälje Naturcentrum.

Här beskriver vi vår utomhuspedagogiska del. På Färsna gård i Norrtälje erbjuder vi aktiviteter i naturen under ledning av erfarna naturskolepedagoger. Vi har tagit fram olika upplägg som kan anpassas efter önskemål, ålder och syfte med besöket. Vi åker gärna ut till era förskolor, skolor eller andra verksamheter också om det passar bättre.

Vi vill vara en resurs för skola, förskola, kommun, vård, företag, äldrevård, försäkringskassa, arbetsförmedling och andra  – naturen är en resurs och möjlighet. Kontakta gärna oss för eventuella samarbeten. Naturcentrum driver också projekt på gården kopplade till pedagogik, elevhälsa,  tillgänglighet, hållbar utveckling och integration. Natur, friluftsliv och utomhuspedagogik ger stora möjligheter till rika upplevelser. Välkomna till Färsna gård och ta klivet ut med oss.

Färsna gård ägs av Norrtälje kommun och förvaltas av Norrtälje Naturvårdsstiftelse.
NNSLogotypeNtaljeLogo