Andra grupper

Färsna Naturcentrum tar emot andra grupper än elever. Vi kan ordna enkla aktiviteter och guidningar  i natur och trädgård kopplade till årstiden. Vi tar emot grupper från föreningsliv, privata grupper med flera.

Välkomna att höra av er för att diskutera möjligheter!