Avtalskund

Färsna Naturcentrum vill vara en långsiktig resurs för förskolorna, skolorna och andra verksamheter i  Norrtälje kommun.  Miljöerna på gården, i trädgården, i de olika ekosystemen utnyttjas för att skapa de dynamiska lärmiljöer barn och unga behöver och för att skolan/förskolan ska kunna ha en självklar koppling mellan praktik och teori. Genom avtal har några skolor/förskolor/verksamheter i Norrtälje kommun och Stockholms stad rättigheter att använda varumärket Färsna gård i sin marknadsföring.

Norrtälje Teknikgymnasium har genom avtal med Norrtälje Naturvårdsstiftelse Färsna gård som sin hemvist för elever. Varje torsdag har en grupp elever sin utbildning på Färsna gård.

Montessoriskolan i Norrtälje har genom avtal med Norrtälje Naturvårdsstiftelse vidgat sina skolgårdar och sina lärmiljöer i Färsna gårds trädgård, växthus, natur- och kulturmiljöer och vindskydd. Skolan bedriver kontinuerligt verksamhet på gården och i naturen. De kan låna och disponera olika markytor och byggnader. Montessoriskolans elever i åk 8-9 har i sin utbildning naturdagar med Färsna Naturcentrum under årets alla månader, Erdkinder.

Freinetskolan Hugin har genom avtal med Norrtälje Naturvårdsstiftelse vidgat sin skolgård och sina lärmiljöer till Färsna gårds trädgård, växthus, natur- och kulturmiljöer och vindskydd. Skolan bedriver kontinuerligt verksamhet på gården och i naturen. Förskolan har avtal gällande odling och bedriver fantastiska odlingar mer barnen på ett inspirerande och föredömligt sätt.

Freinetskolan Mimer har också kontinuerligt samarbete med Färsna Naturcentrum under 2017 genom avtal och alla klasser kommer på Naturdag varje år som en del i ordinarie undervisning. Förskolan har ett avtal med Naturdagar med Färsna Naturcentrum i förskolans närmiljö och på Färsna gård.

Förskolan Naturbarnstugan I Ur och Skur har ett samarbete med Färsna Naturcentrum under 2017, då de regelbundet har Naturdagar med olika teman tillsammans med naturskolepedagoger.

Montessoriskolan i Vasastan i Stockholm har ett kontinuerligt samarbete med Färsna Naturcentrum. Alla klasser har Naturdagar hos oss i september, februari och maj årligen med progression åk 6-9. Åk 9 avslutar med övernattning på egen hand i vindskydd i maj.

Förskolan i Skederid (Östra Rimbos förskoleområde) har sedan augusti 2015 inlett ett samarbete med Färsna Naturcentrum för att utveckla de utomhuspedagogiska metoderna och utemiljöerna. Samarbetet handlar om handledning och inspiration till pedagogerna, samt att barnen får ta del av Färsna Naturcentrums Naturdagar. Antingen är vi i naturen kring förskolan eller på Färsna gård i Norrtälje. Under 2017 fortsätter Naturdagar med barnen och en avslutande reflektion om utomhuspedagogik i juni 2017.

Förskolan i Länna (Södra förskoleenheten), Bergshamra, inledde ett samarbete med Färsna Naturcentrum för att utveckla de utomhuspedagogiska metoderna och utnyttja ute- inne i växelverkan under 2016. I år fortsätter de utvecklingsarbetet på egen hand och Färsna Naturcentrum leder reflektion med pedagogerna i juni 2017.

Förskolan i Köpmanholm (Södra förskoleenhetenhar ett samarbete 16/17 med Färsna naturcentrum. Vi deltar i reflektion/handledning gällande utomhuspedagogik och nyttjande av lärmiljöer ute och inne.

Förskolan i Frötuna (Södra förskoleenhet har haft ett samarbete under 2016 med Färsna Naturcentrum. Under 2017 kommer vi processleda två arbetslag gällande utomhuspedagogik och nyttjandet av miljöerna inne och ute i växelverkan.

Slåttergubbens förskola i Häverödal  inleder ett samarbete 2017 med Färsna Naturcentrum. Det gäller processledning utomhuspedagogik genom inspirationsföreläsning, handledning/reflektion med pedagoger och Naturdagar med barn.

Under 2017 kommer Färsna Naturcentrum samarbeta med Hamnkompaniet i Norrtälje. De kommer använda vår trädgård och odlingsmiljöer som metod för sin verksamhet. Vi ser framemot härliga processer och växtkraft i trädgården för växter och människor!

FärsnaTrädgårdar05