Fortbildning Utomhuspedagogik för förskola och skola/fritidshem

Här är hela våra fortbildningsprogram för skola/fritidshem  resp förskola. Ni kan också kontakta oss för processledning och inspiration gällande utomhuspedagogik och lärmiljöer med arbetslaget.

Fortbildningsprogram för FÖRSKOLA Färsna Naturcentrum 2017

Fortbildning för SKOLA FRITIDSHEM Färsna Naturcentrum 2017

Maila Färsna Naturcentrum   Anna Westerlund för förfrågningar och bokningar anna@naturvardsstiftelse.se

språk