FNC mottager Norrtälje Arbetarkommuns Miljöpris 2016

25 mars 2017 mottog Färsna Naturcentrum (Lotta Andersson, Susanne Jansson och Anna Westerlund) Norrtälje Arbetarkommuns Miljöpris 2016.

”Till Naturcentrum vid Färsna gård kommer förskole- , grundskole- och gymnasiegrupper. Nyanlända besöker Färsna gård som en del i integrationsprocessen.

På Färsna gård får besökarna bland annat lära sig om 

  • årstidernas växlingar
  • att uppskatta naturens och alla upplevelser den har att erbjuda 
  • hur allemansrätten fungerar

Verksamheten på Färsna gård bedrivs enligt vår mening på ett föredömligt sätt med målet att värna miljön för kommande generationer.”

Socialdemokraterna, Ordförande Hanna Stymne Bratt

IMG_9362img_0643img_0368