Föreläsningar

Barns lek och lärande ute

Föreläsningen har tillkommit på uppdrag av ett av kommunens förskoleenheters enhetsråd. Föreläsningen kan också vara en idé som innehåll till föräldramöten, för att de ska ha olika innehåll.

Föreläsningen handlar om naturens och utemiljöns möjligheter för barns lärande och utveckling. En inspiration om vad föräldrar kan göra ute med sina barn – om att se äventyret i det lilla. Den tar också upp hur vi ger våra barn bästa förutsättningar att trivas utomhus.

För vem: En föreläsning som vänder sig till föräldrar t.ex till ett föräldramöte. Föreläsningen kan också ses som fortbildning för pedagoger för att kunna argumentera bättre med föräldrar om barnens grundbehov för lyckad utevistelse, samt att många av läroplanens mål kan nås ute i lek och friluftsliv.

Tid: Cirka två timmars föreläsning och diskussion i smågrupper

Kostnad: Maila Anna Westerlund, anna@naturvardsstiftelse.se, för offert.

Föreläsare: Anna Westerlund som arbetar på Färsna Naturcentrum i Norrtälje. Anna är grundskollärare i botten och var med och startade  I Ur och Skurs första grundskola 1995, men har även arbetat på förskola och fritidshem med natur och friluftsliv som profil. Hon håller fortbildningar för pedagoger kring utemiljöns möjligheter för barns och ungdomars utveckling och lärande, kopplat till gällande läroplaner.

För mer information och bokning: Kontakta Anna Westerlund, anna@naturvardsstiftelse.se 0176-184 07, 073-075 36 27.