Fortbildning

MangaBilderFORTBILDNING FÖR PEDAGOGER PÅ FÄRSNA NATURCENTRUM 2017

Vi erbjuder fortbildning inom utomhuspedagogik och utemiljöns möjligheter för förskola, skola och fritidshem. Låt Dig inspireras av naturens klassrum och låt utomhuspedagogiken bli en väg till högre måluppfyllelse för barn och elever.

Naturen är en fantastisk lek- och lärmiljö som utvecklar barn motoriskt, socialt, kunskapsmässigt, konditionsmässigt och språkligt. Kontinuerlig vistelse i naturen gynnar även barnens/elevernas och pedagogernas hälsa och välbefinnande!

Fortbildningarna är praktisk till stor del och varvas med teori. Vi kommer vara utomhus huvudsakligen, men inleder och avslutar inomhus. På kurserna lagar vi lunch tillsammans över öppen eld. Ta på lämpliga kläder efter väder. Kurserna vänder sig till all personal inom förskola och skola. Kom gärna hela arbetslaget eller delar av det! Genom gemensamma upplevelser är det lättare att ta nya grepp hemma i verksamheten. Är ni ett helt arbetslag eller slår ihop er med andra, kan Ni självklart kontakta Färsna Naturcentrum och välja ett eget datum. Alla utbildningsdagar är kopplade till gällande läroplan. Hur skapar vi mer dynamiska lärmiljöer för barn i förskola och elever i skola? Hur får vi fler att lyckas, öka välbefinnandet och förbättra hälsan? Hur hittar vi ett lärande som berör?

Fortbildningsprogram för FÖRSKOLA Färsna Naturcentrum 2017

Fortbildning för SKOLA FRITIDSHEM Färsna Naturcentrum 2017

Fortbildning Förskola- Skola Utematlagning Färsna Naturcentrum 20 sep 2017

Kontakta Anna Westerlund på Färsna Naturcentrum för mer information och bokningar anna@naturvardsstiftelse.se

073-075 36 27, 0176-184 07