Grundskola

 

 IMG_1358FysikIPraktiken

Norrtälje Naturvårdsstiftelses pedagogiska verksamhet Färsna Naturcentrum är en resurs för skolor gällande naturdagar och fortbildningar för pedagoger. På Färsna gård i Norrtälje erbjuder vi gruppaktiviteter i naturen och på gården. Vi kan också genomföra Naturdagen i er skolas närmiljö. Vi har tagit fram olika teman som kan anpassas efter önskemål, ålder och syfte med besöket. Boka en dag eller flera med oss och låt naturen lära! Vi vill vara ett komplement till Er ordinarie utbildning.  Här kan elever lära i autentiska miljöer och koppla ihop teori och praktik.
Kontakta oss, så kan vi koppla praktiska aktiviteter till de områden eleverna arbetar med för tillfället. Förslag på teman. dagarna är exemplifierade för olika årskurser, men kontakta oss så anpassar vi det efter elevernas behov och kunskaper.

FRILUFTSDAGAR VINTER
Vinterfriluftsdag Vinterkul 1-3 
Vinterfriluftsdag Vinterkampen 4-6
Vinterfriluftsdag Skogen på vintern 7-9

NATURDAGAR EKOSYSTEM
Tema Natur Lpp 1-3
Tema Natur Lpp 4-6
Tema Natur Lpp 7-9
Exempel Naturdag Ekosystem f-3

HISTORIA
Tema Historia Lpp 1-3
Exempel Naturdag Historia

FRILUFTSLIV OCH HÄLSA
Tema Friluftsliv och hälsa Lpp 1-3
Tema Friluftsliv och hälsa Lpp 4-6
Tema Friluftsliv och hälsa Lpp 7-9
Exempel Naturdag Friluftsliv och hälsa

SPRÅK
Tema Språk Lpp 1-3
Tema Språk Lpp 4-6
Tema Språk Lpp 7-9
Ex Naturdag Språklek i skogen åk f-1
Ex Naturdag Språk i rörelse åk 4-6
Ex Naturdag Argumentation och muntlig framställning ute, åk 7-9

ODLING
Tema Odling Lpp 1-3
Tema Odling Lpp 4-6
Tema Odling Lpp 7-9
Exempel Naturdag odling, hållbarhet

TEKNIK OCH NO
Tema teknik Lpp 1-3
Tema teknik Lpp 4-6
Tema teknik Lpp 7-9
Exempel Naturdag Teknik och no

STORA ROVDJUR
Tema Rovdjur Lpp 1-3
Tema Rovdjur Lpp 4-6
Tema Rovdjur Lpp 7-9
Exempel Naturdag Rovdjur

För att hinna arbeta mer systematiskt mot mål i läroplanen, centralt innehåll och att utveckla elevernas olika förmågor, kan ni också boka flera naturdagar under samma tema. Vi kan till exempel följa de olika biotoperna under olika årstider, följa odlingsåret eller året i skogen. Inledningsvis i Lgr11 står det under Skolans uppdrag:

”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är kunskap idag och i framtiden och hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter ett samspel mellan varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir en helhet:”

Låt oss tillsammans i Norrtälje kommun skapa dynamiska, spännande lärmiljöer med eleven i centrum.
Hur får vi så många elever som möjligt att lyckas och skapa en inkluderande skola där alla kommer till sin rätt? Utomhuspedagogiken främjar också samarbete och integration mellan ämnen, vilket forskningsmässigt visat sig vara en stor framgångsfaktor för elevers lärande. Vi måste samverka (Hattie 2009)!
Boka in dagar i vår eller under hela året, där aktiviteterna blir ett komplement till era mål i skolan?

Kostnad: Se prislistan. 2017 delfinansierar Roslagens Sparbanks Stiftelser Naturdagar för elever från Norrtälje kommun. En dag/klass kostar nu 900 kr ex moms. Genom Arvsfodenprojektet Natur och växtkraft för ALLA och LONA-projektet Gröna klassrum kan även ännu fler elever erbjudas delfinansierade Naturdagar för 900 kr/klass/dag ex moms.

arv_logo_rgbLONASparbankens_Stiftelser-123x150

Anna Westerlund, Norrtälje Naturvårdsstiftelse, Färsna naturcentrum anna@naturvardsstiftelse.se 0176-184 07, 073-075 36 27