Gymnasium

gymnasiumpotatis
Färsna Naturcentrum är en resurs för gymnasieskolor skolor gällande lärande i autentiska miljöer. Vidga klassrummet och låt eleverna lära i biotoperna runt Färsna, på gården och i odlingen.

Dagarna har olika upplägg som kan anpassas efter önskemål, elevernas programinriktning och syftet med besöket. Våra pedagoger kopplar på ett enkelt sätt ihop dagens innehåll med läroplanens mål. Vi vill vara ett komplement till Er skola. Låt eleverna koppla ihop teori och praktik i verkligheten.

Kontakta oss, så kan vi koppla praktiska aktiviteter till de områden eleverna arbetar med för tillfället. Boka en dag eller flera med oss och låt naturen lära!

Ex på Naturdag

Hållbar utveckling Energi 2016

Hållbar utveckling ekosystemstjänster 2016

Kostnad, se prislistan.

För mer information kontakta Anna Westerlund anna@naturvardsstiftelse.se
0176-184 07, 0730-753 627 Vi ses i skogen på Färsna! Mvh Anna Westerlund, Lotta Andersson, Nina Söderström och Susanne Jansson, Norrtälje Naturvårdsstiftelse