Naturcentrum i Litauen

Projekt Nature School Network har sin tredje aktivitet i Panevezys i Litauen 30/9-2/10 2014. Naturskolor i Estland, Lettland och Litauen och Sverige kommer delta. Vid varje aktivitet deltar även lokala lärare som en del i skolutvecklingsprocesserna. Projektet syftar till att naturskolor och lokala entreprenörer ska vara långsiktiga resurser för skolorna. Höstens tema handlar om odling som ett pedagogiskt redskap för att öka kunskaperna bland elever om råvaror, lokalproduktion, ekologisk odling, konsumtion och hållbarhet.

Projektledare Anna Westerlund, Färsna naturcentrum, anna@naturvardsstiftelse.se.