Naturdagar

naturskolelogotypFärsna Naturcentrum på Färsna gård är Norrtälje Naturvårdsstiftelses pedagogiska del.

Vi erbjuder Naturdagar som ett komplement till er ordinarie verksamhet. Här får elever lära i autentiska miljöer och koppla ihop teori och praktik. Här vidgas klassrummet och eleverna lär i autentiska miljöer. I skogen undersöker vi ekosystem och näringskedjor, på ängen inventerar vi växter, förundras över potatisens växtkraft i åkern och kemin i komposten. Vi lyssnar på trasten, tittar på bladets ådring, känner på mossa, smakar på stensöta och luktar på jorden.

Elevernas upplevelser och nya kunskaper ger goda förutsättningar för analys, jämförelse och reflektion. Frågor väcks och lust till lärande skapas. Färsna Naturcentrum hoppas inspirera och väcka nyfikenhet kring hållbar utveckling, naturvetenskap, teknik, friluftsliv och fortsatta högre studier. I nya miljöer skapas dessutom ofta förutsättningar för elever att visa på skiftande förmågor.

Ta klivet ut ur klassrummet tillsammans med eleverna. Låt utomhuspedagogiken vara en del i den kreativa skolutveckling Norrtälje kommun behöver! Boka in dagar i höst och vinter eller under hela året, där aktiviteterna fungerar som ett komplement till era mål i skolan eller förskolan.

Läs vidare på hemsidan om de olika uppläggen vi har för olika årskurser.
Kontakta oss för att diskutera andra möjligheter och koppla ihop Naturdagarna med annat centralt innehåll från Lgr11.

Under 2017 delfinansierar Roslagens Sparbanks stiftelser Naturdagar för elever i Norrtälje kommun. Arvsfondenprojektet Natur och växtkraft för ALLA och LONA-projektet Gröna klassrum, delfinansierar även fler Naturdagar för elever. Priset är nu 900 kr ex moms/klass/dag för ett begränsat antal dagar.

LONAarv_logo_rgbSparbankens_Stiftelser-123x150

 

Information och bokning: Anna Westerlund, leg. lärare och projektledare Färsna Naturcentrum, 0176-184 07, anna@naturvardsstiftelse.se

Exempel på Naturdag Historia, åk 1-3     

(Läs nedan eller ladda ner som pdf.)

Mål och syfte
Uppleva och utforska hur livet på forntiden såg ut gällande hantverk, jakt, samlande och matlagning.
Iaktta spår från forntiden i naturen och kulturlandskapet.
Eleven ska få en positiv upplevelse av natur och friluftsliv, samt en ökad självkänsla.

Förarbete
Förbered klassen genom att fråga vad de vet om stenålder, bronsålder och järnålder. Läs gärna berättelser om livet förr och hur Sverige befolkades. Finns det spår från forntiden i elevernas närmiljö vid skolan? Ge er ut på upptäcktsfärd.
När de kommer till Naturdagen kommer de vara mera uppmärksamma på naturen och kulturlandskapet.

Aktivitet Naturdag

  • Genomgång i ring av dagens upplägg och säkerhet.
  • Introduktion om forntiden eller en specifik tidsålder (stenålder, bronsålder eller järnålder).
  • Eleverna delas in gruppvis för undersökande arbete i skiftande miljöer. De roterar till olika stationer beroende på upplägg:

Station – Jakt- och fångstmetoder
Station – Eldteknik och matlagning
Station – Hantverk
Hantverk av fläderträ, forntidsfläta eller tillverkning av kolkritor.
Station – Historisk vandring
Vilka spår ser vi i kulturlandskapet kring Färsna gård? Kan även utformas med hjälp av geocaching.

Exempel på övning – Kokgrop
Syftet är att eleverna ska få egna förstahandsupplevelser av äldre metoder för att tillaga mat. Det omfattande arbetet att laga mat i kokgrop ger kunskap och respekt för mat, måltid och teknikutveckling.
Först gräver man en grop som är cirka 50 cm i diameter och minst 50 cm djup. Klä den med stenar. Elda i gropen två timmar. Raka bort askan.
Lägg in en fisk i folie och lägg paketet på stenarna. Täck det med några upphettade stenar. Gräv igen gropen med jord och vänta runt en timme beroende på fiskens storlek.
Gräv upp fisken och se hur eleverna fascineras – troligtvis finns inte en enda fiskrest kvar!

Redovisning
När grupperna arbetat färdigt samlas hela klassen för redovisning av aktiviteter, erfarenheter, nya kunskaper och upplevelser. Personal från Färsna naturcentrum leder reflektion och summerar tillsammans med gruppen.


  • Lunch – Eleverna lagar mat över öppen eld, alternativt äter egen matsäck.
  • Arbete gruppvis:

Aktivitet – Vad lekte barn förr?
Eleverna får prova på äldre lekar och använda sin kreativitet för att komma på vad   barn kan ha lekt förr.

Redovisning
Grupperna redovisar sitt arbete kring lekar. Ledare från Färsna naturcentrum           sammanfattar.

Reflektion över naturdagen
Eleverna reflekterar. Vad har jag lärt mig? Vad vill jag veta mer om? Personal från Färsna naturcentrum summerar dagen tillsammans med gruppen.

Bearbetning i skolan
Åter i skolan gäller det att förvalta elevernas erfarenheter och nya kunskaper. Fånga in alla deras frågor, vilka ska vara grunden för fortsatt arbete. Eleverna letar nu vidare kunskap i böcker, med hjälp av dator och andra källor. Eleverna dokumenterar forntiden genom texter, bilder, skisser, hantverk eller film. Teori och praktik kopplas samman. Naturdagen blir en del i elevernas referensram för att bygga upp en historisk förståelse och tidslinje. Deras egna förstahandsupplevelser, upplevelser och undersökningar ute i naturen och landskapet är en god grund för reflektion och analys. Dokumentationen, reflektionen och analysen formuleras nu till kunskap. Redovisning.