Naturdagar vid Färsna Naturcentrum

Färsna Naturcentrum är Norrtälje Naturvårdsstiftelses pedagogiska verksamhet och tar emot förskolor, skolor och andra intresserade grupper. Målet är att bidra till kunskapsutveckling inom natur-, miljö- och naturvårdsfrågor. Vi erbjuder ledda gruppaktiviter i Färsnas omgivning året runt. Intresset från förskolor och skolor att komma är stort, men pengar saknas i deras verksamheter. Genom detta treåriga projekt och delfinansiering från Naturvårdsverkets LONA-satsning, möjliggörs naturdagarna för kommunens alla barn och ungdomar i högre utsträckning.

I projektet vill vi även genom fortbildning inom naturvård, utomhuspedagogik och naturkunskap inspirera pedagoger att använda naturen som lärmiljö för att skapa bättre undervisning och se närmiljön som en resurs.
Färsna Naturcentrum vill ge så många barn och ungdomar som möjligt, möjlighet att komma på naturdagar. Vi vill visa på allt naturen har att lära, ge positiva naturupplevelser, låta barnen/eleverna fascineras av naturens mysterium och väcka intresse/nyfikenhet för naturen. Vi vill också visa på konkret naturvårdsarbete så att barnen/ungdomarna får en förståelse och insyn i vikten av att vårda naturen. Genom att möta olika biotoper får de också en relation till dessa och förståelse för vikten av naturvård. Dagarna kommer också att innehålla moment om allemansrättens principer och dess unika möjligheter för alla.

Projektet innefattar också uppbyggnad av tre uteklassrum förlagda till olika biotoper. Dessa ska öka intresset för utomhuspedagogik och att låta barn och ungdomar lära med alla sinnen i autentiska naturmiljöer.
Syftet med projektet är att Färsna Naturcentrum (Norrtälje Naturvårdsstiftelse) vara med och skapa processer för lärande om natur och miljö i Norrtälje kommun. Vi vill bidra till kunskapsutveckling och lärande i främjandet av långsiktig naturvård. Målet är också att dagarna ska ge naturkänsla, miljöengagemang och ökad hälsa för barn/ungdomar. Dagarna är ett sätt att arbeta mot hållbar utveckling i Norrtälje kommun.
Färsna Naturcentrum vill på detta vis utgöra ett viktigt komplement till den allmänna skolundervisningen och erbjuda barn och ungdomar natur och kultur på nära håll. Genom upplevelser och att se saker, företeelser i sina autentiska miljöer ökar lärandet och nyfikenhet stimuleras.
I projektet har  Norrtälje kommun, Färsna Naturcentrum (Norrtälje Naturvårdsstiftelse) och förskolor/skolor i Norrtälje kommun med omnejd vara delaktiga.