Arvsfondprojekt i Norrtälje

Nytt Arvsfondprojekt till Norrtälje

Norrtälje Naturvårdsstiftelse har fått projekt Natur och växtkraft för ALLA beviljat av Allmänna arvsfonden till vår stora glädje. Det sträcker sig under 2015-2017.Nu har just Kammarkollegiet beslutat att bevilja år 3.

Projektet ska verka för bättre fysisk och psykisk hälsa hos unga med utomhuspedagogik, friluftsliv  och odling som metod. Det syftar också till att förebygga utanförskap. Syftet är också att visa hur organisationer som Färsna Naturcentrum, andra organisationer, ideella krafter kan samverka för att stödja samhällsfunktioner som sjukvård, skola och omsorg. Projektet syftar också till att utveckla nya metoder för skola och utbildning, för att få fler elever att lyckas och förverkliga drömmar!

Nu är vi igång med Häng me´ut program, Naturdagar, Matmöten och vår gemensamma kokbok. Spännande!

Följ projektet på Färsna Naturcentrum facebook-sida. Alla Arvsfondenbloggar stängdes av Arvsfonden september 2016, där vi haft täta uppdateringar. Vi får hitta nya kanaler:)

http://www.arvsfonden.se/projekt/natur-och-vaxtkraft-for-alla

Vill du veta mer så kontakta Anna Westerlund, projektledare Färsna Naturcentrum, anna@naturvardsstiftelse eller 0176-184 07img_1874

 

img_0360

img_3003

IMG_7814

unnamed

img_9811