Om oss

 

FortbildningForskolaNaturcentrum är Norrtälje Naturvårdsstiftelses pedagogiska del. På Färsna gård i Norrtälje erbjuder vi aktiviteter i naturen under ledning av erfarna utomhuspedagoger. Vi genomför även Naturdagar i närmiljön kring förskolor och skolor i Norrtälje kommun om det är önskemål om det. Vi har tagit fram olika upplägg som kan anpassas efter önskemål, ålder och syfte med besöket.

Vi är en resurs för skola, förskola, kommun, vård, företag, äldrevård, försäkringskassa och arbetsförmedling – naturen är en resurs och möjlighet. Kontakta gärna oss för eventuella samarbeten. Naturcentrum driver också projekt på gården kopplade till pedagogik, tillgänglighet och integration. Natur, friluftsliv och utomhuspedagogik ger stora möjligheter till rika upplevelser. Välkomna till Färsna gård och ta klivet ut med oss.

Färsna gård ägs av Norrtälje kommun och förvaltas av Norrtälje Naturvårdsstiftelse.
NNSLogotypeNtaljeLogo
Anna Westerlund Susanne Jansson Lotta Andersson
Anna Westerlund
Projektledare Färsna Naturcentrum,
naturskolepedagog på Naturcentrum, fortbildar pedagoger i utomhuspedagogik. Anna brinner för skolutveckling.
Utbildning: Grundskollärarexamen, Lunds Universitet/ Malmö högskola.
Susanne Jansson 
Projektledare, naturskolepedagog på Färsna Naturcentrum.  Susanne vill ge alla positiva upplevelser i skogen.
Utbildning: Jägmästarprogrammet, SLU, Uppsala.
Lotta Andersson
VD för NNS, projektledare och naturskolepedagog på Färsna Naturcentrum.
Lotta arbetar för att ALLA ska få
ökad känsla för naturen.
Utbildning: Naturresursprogram-
met/markvetenskap, SLU, Uppsala.