Parkering

Kör in från väg 76, en kilometer och parkera på avsedd plats till höger.