Prislista

Naturdagar 2017

– ett sinnligt läromedel för ökad måluppfyllelse, motivation, förbättrad hälsa och förebyggande av utanförskap.

Naturdag förskola, grundskola och gymnasium
Se upplägg Naturdag 1 och 2.
Kontakta Färsna Naturcentrum erbjuder genom Roslagens Sparbanks stiftelser delfinansiering av Naturdag. Ett begränsat antal per år och skolenhet. Gäller endast verksamheter i Norrtälje kommun. LONA- Gröna klassrum och Arvsfondenprojektet Natur och växtkraft för ALLA delfinansierar ytterligare Naturdagar för elever.
900 kr/klass/dag ex moms.

arv_logo_rgbLONASparbankens_Stiftelser-123x150

Naturdag 1 grundskola, gymnasium  och vuxenutbildning
ca kl 9-14. Aktiviteter kopplade till natur, kultur och odling. Olika teman med koppling till läroplanerna. Vi ser gärna att ni tar med råvaror till lunch och att matlagning i fält med Färsna Naturcentrum blir en del i utbildningsdagen.
2 100 kr/klass/dag ex moms.

Naturdag 2 yngre elever och förskola
ca kl 9-12. Aktiviteter kopplade till natur, kultur och odling.
Olika tema med koppling till läroplanerna. Egen matsäck.
1 200 kr/klass/dag ex moms.

Färsna Naturcentrums pedagoger timpris
Färsna Naturcentrum erbjuder också natur- och kulturguidning eller spetskompetens gällande natur- och friluftsaktiviteter, processledning för pedagoger gällande utomhuspedagogik
Timpris 650 kr/timme ex moms.

• Är gruppen över 30 personer debiteras priset för 2 Naturdagar.
• Färsna Naturcentrum är till huvudsak projektfinansierat och arbetar kontinuerligt med att försöka erbjuda delfinansiering av naturdagar på olika sätt och till skiftande målgrupper.

För förfrågningar och bokning kontakta Färsna Naturcentrum, Anna Westerlund, anna@naturvardsstiftelse.se, 0176-184 07, 073-075 36 27.