Processledning för arbetslag

Färsna Naturcentrum erbjuder processledning för arbetslag i förskola, skola och fritidshem. Vi kommer ut och leder diskussioner under ett arbetslagsmöte/reflektion.
Vilka möjligheter finns i er närmiljö för att flytta mer av lärandet ut i verkligheten? Hur skulle utveckling kunna ske med förskolans gård eller skolgården?

För mer information och offert kontakta Anna Westerlund, Färsna Naturcentrum
anna@naturvardsstiftelse.se