Program för förskolepedagoger

FortbildningForskola

MED LÄROPLANEN UTOMHUS

FORTBILDNING FÖR PEDAGOGER I FÖRSKOLA 
PÅ FÄRSNA NATURCENTRUM I NORRTÄLJE

Läs här eller ladda ner kursprogrammet Fortbildningsprogram för FÖRSKOLA Färsna Naturcentrum 2017

Färsna Naturcentrum är Norrtälje Naturvårdsstiftelses pedagogiska del. Vi erbjuder fortbildning på Färsna gård i utomhuspedagogik och möjligheterna kring naturen och närmiljön för barns lärande och utveckling. Fortbildningen vänder sig till Dig som är nyfiken på bedriva mer pedagogisk verksamhet utomhus eller till Dig som brukar vara ute med barn och vill ha ny inspiration.
Naturen är en fantastisk lek- och lärmiljö som utvecklar barnen motoriskt, socialt, kunskapsmässigt, konditionsmässigt och språkligt. Kontinuerlig vistelse i naturen gynnar även barnens och pedagogernas hälsa och välbefinnande!
Fortbildningarna är praktisk till stor del och varvas med teori. På kurserna lagar vi lunch tillsammans över öppen eld. Ta på lämpliga kläder efter väder. Vi kommer vara utomhus huvudsakligen, men inleder och avslutar inomhus. Fortbildningarna vänder sig till all personal i förskola och pedagogisk omsorg. Kom gärna hela arbetslaget eller delar av det! Genom gemensamma upplevelser är det lättare att ta nya grepp hemma i verksamheten. Är ni ett helt arbetslag eller slår ihop er med andra, kan Ni självklart kontakta Färsna Naturcentrum och välja ett eget datum.
Alla utbildningsdagar är kopplade till den förtydligade läroplanen för förskolan Lpfö98/16. Låt oss möta läroplanen med naturen som resurs!

Anmäl Er snarast till Anna Westerlund, anna@naturvardsstiftelse.se
0730-753 627, 0176-184 07.