Program för pedagoger skola/fritidshem

BarnKoTupplidret

MED LÄROPLANEN UTOMHUS


FORTBILDNING FÖR PEDAGOGER I SKOLA OCH FRITIDSHEM F–9
PÅ FÄRSNA NATURCENTRUM I NORRTÄLJE

Läs här eller ladda ner Fortbildning för SKOLA FRITIDSHEM Färsna Naturcentrum 2017
Färsna Naturcentrum är Norrtälje Naturvårdsstiftelse pedagogiska de, naturskola. Vi erbjuder fortbildning på Färsna gård kring utomhuspedagogik och visar på möjligheterna med natur och landskap som lärmiljö. Vi kommer även till Er skola om ni hellre vill det.
Fortbildningen vänder sig till Dig som är nyfiken på pedagogik utomhus och vill ta flera kliv ut med Dina elever.

Utomhuspedagogik strävar efter att visa på samband och helhet, ämnesintegrationen är stor ute i det fria och passar för ett tematiskt arbetssätt. Förankringen i verkligheten och den direkta kontakten är utgångspunkt för lärandet – eleven berörs sinnligt och nyfikenhet väcks. Så kopplas de sinnliga upplevelserna till teoretiska kunskaper och eleverna lär med hela kroppen. Vistelsen ute svetsar samman gruppen, samarbete tränas, hälsan främjas och elevernas skiftande förmågor synliggörs.

Välkommen att möta kurs- och läroplanens mål och intentioner utomhus.
Fortbildningarna är till stor del praktiska och varvas med teori. Heldagarna linnehåller lunch som vi lagar tillsammans över öppen eld och eftermiddagspassen startar med fika. Ta på lämpliga kläder efter väder. Heldagarna inleds med teori/diskussionspass inomhus, annars är vi mestadels utomhus. Vi avslutar med reflektion och diskussion, samt funderar på hur de nya erfarenheterna, kunskaperna och idéerna kan användas hemma i skolan. Fortbildningarna vänder sig till all personal på skolor och fritidshem.
Kom gärna hela arbetslaget eller delar av det. Genom gemensamma upplevelser är det lättare att ta nya grepp hemma i verksamheten.

Välkommen på fortbildningseftermiddag tisdagen den 2 maj kl 13-17. Pedagoger f-3. Se program:

Fortbildning Utomhuspedagogik 2 maj Färsna Naturcentrum ny

Kontakta Färsna Naturcentrum för förfrågningar och möjligheter. Anna Westerlund anna@naturvardsstiftelse.se
073-075 36 27, 0176-184 02.