Rovdjursinformation

LansstyrelsenLogo

Rovdjursinformation i Roslagen

2015 genomförde Färsna Naturcentrum rovdjursinformation för elever och pedagoger, men målgruppen i södra delen av länet ska prioriteras. 13-14 oktober genomförde Färsna Naturcentrum rovdjursinformation på Mölnbo skola i Järna. Under eftermiddagarna hölls även  diskussioner med pedagogerna  där de ser hur koppling till läroplanen kan göras och hur viktigt det är att man arbetar med värderingsfrågor i dessa svåra frågor. Den  15/3-16 hölls en  GRATIS fortbildningsdag för pedagoger, naturguider och andra informatörer hållas på Färsna gård. Målet är att öka kunskapen om stora rovdjur och dess förvaltningen, samt visa på hur man kan arbeta med elever med självklar koppling till läroplanen. Se länken nedan:

Inbjudan GRATIS utbildning 15 mars 2016 Stora rovdjur Norrtälje naturvårdsstiftelse Färsna gård (2)

Under 2010-2015 har Norrtälje Naturvårdsstiftelse genomfört information om rovdjur, där skolelever och pedagoger varit den främsta målgruppen. Vi hoppas få fortsätta med detta framöver. Projektet har stötts av Naturvårdsverket (2010 och 2011)och Länsstyrelsen i Stockholms län (2012, 2013, 2014 och 2015).

Färsna Naturcentrum  erbjuder  rovdjursdagar med fakta om de större rovdjuren, varvat med övningar och diskussioner. Dagarna är sinnliga och aktiva, samt genomsyras av dialog. Syftet är att sprida kunskap/information om rovdjur och väcka frågan, genom dialog, hur vi människor och djur ska kunna leva tillsammans.

Rovdjursdagarnas syfte är att  bli en gemensam referensram för elever och pedagoger och förhoppningsvis är detta starten på vidare arbete/studier/diskussioner.
På Färsna gård finns en mindre utställning om rovdjur.
Projektet har funnits sedan 2010 och en mängd skolelever och pedagoger har deltagit i rovdjursdagar, samt fortbildningar för pedagoger och föreläsning för lokalbefolkning.

Projektet ska förhoppningsvis resultera i ökad kunskap om de stora rovdjuren och Sveriges rovdjurspolitik, bland elever och lokalbefolkning i Roslagen och vara till grund för vidare konstruktiva diskussioner och åtgärder i olika sammanhang. Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och Rovdjurscentrat de 5 stora i Järvsö.
För vidare information se www.naturvardsstiftelse.se eller kontakta projektledare Anna Westerlund på Norrtälje Naturvårdsstiftelse, anna@naturvardsstiftelse.se eller 0176-184 07.
Läs rapporter här:
Rapport_Rovdjursinformation_i_Roslagen_2012_Norrtälje naturvårdsstiftelse
Rapport Rovdjursinformation i Roslagen 2013 Norrtälje naturvårdsstiftelse
Rapportering Rovdjursinformation i Roslagen 2014 Norrtälje Naturvårdsstiftelse insänt jan 2015