Rovdjursinformation i Roslagen

Länsstyrelsen i Stockholms Län stödjer även 2015 Rovdjursinformation i Roslagen. Färsna Naturcentrum genomför 15 rovdjursdagar för elever på Färsna gård. De bygger på artkunskap, värderingsövningar och dialog. Eleverna får även med sig ett läromedel hem om stora rovdjur och lärarna får en Lärarhandledning. Rovdjurstema går att integrera i skolans alla kursplaner. Metoden är utomhuspedagogik och sinnliga upplevelser. Projektet görs i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholmslän och Rovdjurscentrat De 5 Stora.
Läs mer:
LansstyrelsenLogo