Utomhuspedagogik som en metod i sfi-undervisning

Utomhuspedagogik som en metod i sfi-undervisning

Norrtälje Naturvårdsstiftelse driver projekt Utomhuspedagogik som en metod i sfi-undervisning tillsammans med Hermods AB i Norrtälje. Projektet finansieras av Skolverket, Projekttid 160501-161231.

Så spännande och underbart! Följ undervisningen och metodutvecklingen på Färsna Naturcentrums facebook sida.  Tillsammans måste vi hitta nya metoder för integration och ta vara på alla människors möjligheter och tillgångar. Här utgår vi från eleverna och naturen, odling och matlagning är vår metod! Självkänsla och sammanhang, ger goda grunder för lärande!Titta gärna in på Norrtäljes sfi-blogg och se alla de filmer  IT-pedagogen Kicki Hammarlund producerat i utbildningssyfte, för elevernas bearbetningsfas av lärandet i de autentiska miljöerna.

https://sfinorrtalje.wordpress.com/farsna/

Nedan kan ni ta del av vårt metodhäfte. Kontakta SFI-lärare ock IT-pedagog Kicki Hammarlund om ni vill veta mer om undervisningen i klassrummet och de digitala klassrummen, kicki.hammarlund@hermods.se

Möjligheter utanför klassrummet Häfte Utomhuspedagogik som en metod i sfi – 2016 SKOLVERKET Hermods AB och Färsna Naturcentrum i Norrtälje SV

För frågor, samarbeten  och idéer  gällande utomhuspedagogik och samarbete med naturskolan kontakta projektledare Anna Westerlund, anna@naturvardsstiftelse.se, Färsna Naturcentrum i Norrtälje

2-1