Utvärdering – naturdag

Utvärdering Naturdag Färsna naturcentrum

Vad tyckte du om upplägget?

Vad kan göras bättre?

Vad tyckte du om Färsna Naturcentrums personal?

Informationen före Naturdagen?

Övrigt:
Ladda ner utvärderingen (Word):
Utvärdering Lärare naturdag Färsna Naturcentrum

Maila eller skicka era utvärderingar till oss så blir vi både gladare och bättre!
Anna Westerlund anna@naturvardsstiftelse.se
Färsna Naturcentrum
Färsna gård 1
761 73 Norrtälje